องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 แผ่นพับให้ความรู้วิธีการเลียงภัย "วาตภัย" [ 19 มี.ค. 2561 ]99
122 แผ่นพับให้ความรู้วิธีการเลียงภัย "วาตภัย" [ 19 มี.ค. 2561 ]242
123 แผ่นพับให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 8 ม.ค. 2561 ]222
124 ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 25 ธ.ค. 2560 ]219
125 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 7 พ.ย. 2560 ]238
126 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.โคกเริงรมย์ ปฏิบัติราชการ [ 6 พ.ย. 2560 ]158
127 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]240
128 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 30 มี.ค. 2560 ]405
129 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 14 ก.พ. 2560 ]223
130 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]103
131 ประกาศช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]95
132 ประกาศช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]240
133 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]238
134 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน มีนาคม2563 [ 30 พ.ย. 542 ]96
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7