องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

    เอกสารประกอบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์