องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 149 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับโอน ย้าย ข้าราชการตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2565 ]43
2 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 ก.ย. 2565 ]33
3 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]84
4 เชิญชวนจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 23 พ.ค. 2565 ]86
5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก.พ.65 [ 4 มี.ค. 2565 ]119
6 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 [ 3 มี.ค. 2565 ]148
7 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 [ 3 มี.ค. 2565 ]145
8 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2565 ]135
9 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 [ 3 มี.ค. 2565 ]140
10 ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บถาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]137
11 ช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 20 ม.ค. 2565 ]52
12 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธ.ค.64 [ 6 ธ.ค. 2564 ]135
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปี 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]108
14 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]183
15 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]68
16 รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]69
17 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]76
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]197
19 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอน [ 10 ก.ย. 2564 ]197
20 รายงานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]53
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8