องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]7
2 เชิญชวนจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 23 พ.ค. 2565 ]21
3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก.พ.65 [ 4 มี.ค. 2565 ]41
4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 [ 3 มี.ค. 2565 ]57
5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 [ 3 มี.ค. 2565 ]53
6 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2565 ]50
7 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 [ 3 มี.ค. 2565 ]53
8 ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บถาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]59
9 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธ.ค.64 [ 6 ธ.ค. 2564 ]55
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปี 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]26
11 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]121
12 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]8
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]120
14 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอน [ 10 ก.ย. 2564 ]118
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]7
16 ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 4 ส.ค. 2564 ]130
17 แจ้งประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]9
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายวัดป่า บ้านกุดตาลาด หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 ก.ค. 2564 ]135
19 ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.โคกเริงรมย์ ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 1 ก.ค. 2564 ]124
20 ประกาศกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของ อบต.โคกเริงรมย์ [ 1 ก.ค. 2564 ]126
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7