องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 156 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]13
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง รายชื่อผู้่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ม.ค. 2566 ]14
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ม.ค. 2566 ]20
4 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้อถ่ินหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 5 ม.ค. 2566 ]18
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 4 ม.ค. 2566 ]10
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]19
7 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]14
8 ประกาศรับโอน ย้าย ข้าราชการตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2565 ]64
9 ประกาศแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (๒๕๖๔ - ๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 ก.ย. 2565 ]53
10 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 29 มิ.ย. 2565 ]113
11 เชิญชวนจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ [ 23 พ.ค. 2565 ]122
12 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก.พ.65 [ 4 มี.ค. 2565 ]165
13 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 [ 3 มี.ค. 2565 ]191
14 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 [ 3 มี.ค. 2565 ]190
15 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2565 ]181
16 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 [ 3 มี.ค. 2565 ]192
17 ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บถาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]184
18 ช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 20 ม.ค. 2565 ]77
19 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธ.ค.64 [ 6 ธ.ค. 2564 ]181
20 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปี 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]147
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8