องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 190 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ส. 2567 [ 5 มี.ค. 2567 ]8
2 ประกาศรับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) [ 4 มี.ค. 2567 ]4
3 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]7
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 2566 - ธ.ค. 2566) [ 2 ม.ค. 2567 ]23
5 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 23 พ.ย. 2566 ]10
6 ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 27 ต.ค. 2566 ]21
7 จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 26 ต.ค. 2566 ]23
8 การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569) [ 16 ต.ค. 2566 ]23
9 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]35
10 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ [ 17 มี.ค. 2566 ]26
11 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2566 ]40
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง รายชื่อผู้่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 20 ม.ค. 2566 ]44
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 16 ม.ค. 2566 ]47
14 ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้อถ่ินหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 5 ม.ค. 2566 ]59
15 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน [ 4 ม.ค. 2566 ]35
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]50
17 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ พ.ศ.2566 [ 16 ธ.ค. 2565 ]24
18 ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 13 ธ.ค. 2565 ]39
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 13 ธ.ค. 2565 ]20
20 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]23
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10