องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก.พ.65 [ 4 มี.ค. 2565 ]20
2 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 [ 3 มี.ค. 2565 ]40
3 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 [ 3 มี.ค. 2565 ]38
4 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 [ 3 มี.ค. 2565 ]35
5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 [ 3 มี.ค. 2565 ]38
6 ประกาศขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บถาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 24 ก.พ. 2565 ]42
7 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยธ.ค.64 [ 6 ธ.ค. 2564 ]36
8 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บรับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปี 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]11
9 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]106
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]103
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอน [ 10 ก.ย. 2564 ]102
12 ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 4 ส.ค. 2564 ]113
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายวัดป่า บ้านกุดตาลาด หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 ก.ค. 2564 ]115
14 ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.โคกเริงรมย์ ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 1 ก.ค. 2564 ]108
15 ประกาศกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของ อบต.โคกเริงรมย์ [ 1 ก.ค. 2564 ]108
16 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ อบต.โคกเริงรมย์ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 1 ก.ค. 2564 ]109
17 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) [ 1 ก.ค. 2564 ]105
18 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า บ้านกุดตาลาด หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มิ.ย. 2564 ]111
19 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ฯ [ 25 พ.ค. 2564 ]117
20 มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (1 พฤษาคม 64) [ 11 พ.ค. 2564 ]131
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7