องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ อบต.โคกเริงรมย์ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ อบต.โคกเริงรมย์ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์