องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์