องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แผนพัฒนาบุคคลากร พ.ศ.2564-2566

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาบุคคลากร พ.ศ.2564-2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์