องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

    รายละเอียดข่าว

ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์

    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์