องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์