องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน สิงหาคม 2563

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน สิงหาคม 2563

    เอกสารประกอบ สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน สิงหาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์