องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย วาตภัย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย วาตภัย
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์