องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.โคกเริงรมย์ ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.โคกเริงรมย์ ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์