องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายในที่ทางสาธารณะ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายในที่ทางสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.โคกเริงรมย์