องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 160 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 27 ม.ค. 2563 ]221
102 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 23 ม.ค. 2563 ]306
103 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ [ 14 ม.ค. 2563 ]365
104 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 7 ม.ค. 2563 ]305
105 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 7 ม.ค. 2563 ]342
106 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 ธ.ค. 2562 ]328
107 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ [ 16 ธ.ค. 2562 ]371
108 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัย การระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 16 ธ.ค. 2562 ]210
109 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัย การระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 16 ธ.ค. 2562 ]168
110 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัย การระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 16 ธ.ค. 2562 ]203
111 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 ลว.29 ส.ค.62 [ 28 ต.ค. 2562 ]300
112 ประกาศสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]259
113 คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2562 ]221
114 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 ลว.19 ส.ค.62 [ 29 ส.ค. 2562 ]296
115 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]245
116 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก [ 8 พ.ค. 2562 ]158
117 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก [ 8 พ.ค. 2562 ]297
118 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
[ 28 มี.ค. 2562 ]376
119 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่างว่าง [ 25 มี.ค. 2562 ]385
120 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร [ 22 มี.ค. 2562 ]337
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8