องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น [ 18 ม.ค. 2562 ]314
102 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การระงับภัยแล้ง อัคคีภัย [ 18 ม.ค. 2562 ]179
103 มาตรการการจัดการขยะ 4 ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 14 ม.ค. 2562 ]265
104 ประกาศวิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) [ 14 ม.ค. 2562 ]108
105 ประกาศ การเก็บ และการขนขยะมูลฝอย [ 14 ม.ค. 2562 ]252
106 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 14 ม.ค. 2562 ]174
107 แผ่นพับการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย [ 14 ม.ค. 2562 ]164
108 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 26 ธ.ค. 2561 ]235
109 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป [ 18 ธ.ค. 2561 ]277
110 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 2564) [ 11 ธ.ค. 2561 ]272
111 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2562 – 2564 ) [ 11 ธ.ค. 2561 ]265
112 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 26 พ.ย. 2561 ]263
113 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]247
114 ประกาศช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 14 พ.ย. 2561 ]265
115 ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 25 ต.ค. 2561 ]254
116 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]241
117 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]240
118 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ LPA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 27 ส.ค. 2561 ]259
119 ประกาศโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2561 [ 2 มิ.ย. 2561 ]258
120 แผ่นพับให้ความรู้วิธีเลี่ยงภัย "อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม" [ 4 พ.ค. 2561 ]253
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7