องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ [ 16 ธ.ค. 2562 ]250
82 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัย การระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 16 ธ.ค. 2562 ]98
83 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัย การระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 16 ธ.ค. 2562 ]97
84 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัย การระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 16 ธ.ค. 2562 ]132
85 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 ลว.29 ส.ค.62 [ 28 ต.ค. 2562 ]196
86 ประกาศสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]182
87 คำสั่งการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 1 ต.ค. 2562 ]104
88 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 ลว.19 ส.ค.62 [ 29 ส.ค. 2562 ]188
89 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]176
90 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก [ 8 พ.ค. 2562 ]96
91 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก [ 8 พ.ค. 2562 ]184
92 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
[ 28 มี.ค. 2562 ]284
93 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่างว่าง [ 25 มี.ค. 2562 ]272
94 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร [ 22 มี.ค. 2562 ]258
95 แจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย วาตภัย [ 20 มี.ค. 2562 ]93
96 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย วาตภัย [ 20 มี.ค. 2562 ]186
97 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง [ 4 มี.ค. 2562 ]260
98 ประกาศ กำหนดแผนการลงพื้นที่เก็บภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ก.พ. 2562 ]276
99 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 28 ม.ค. 2562 ]247
100 ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น [ 18 ม.ค. 2562 ]103
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7