องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 [ 31 ก.ค. 2563 ]95
42 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนมิถุนายน 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]85
43 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน พฤษภาคม 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]82
44 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน เมษายน2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]82
45 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัยอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก [ 1 มิ.ย. 2563 ]112
46 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]170
47 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป [ 8 พ.ค. 2563 ]88
48 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายในที่ทางสาธารณะ [ 5 พ.ค. 2563 ]124
49 ประกาศกำหนดช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำบนทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 5 พ.ค. 2563 ]118
50 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) [ 1 พ.ค. 2563 ]158
51 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2563 [ 24 เม.ย. 2563 ]89
52 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย วาตภัย [ 2 เม.ย. 2563 ]76
53 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย วาตภัย [ 2 เม.ย. 2563 ]83
54 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย วาตภัย [ 2 เม.ย. 2563 ]107
55 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]187
56 แผนที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลโคกเริงรมย์ [ 20 มี.ค. 2563 ]118
57 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กุมภาพันธ์2563 [ 19 มี.ค. 2563 ]83
58 ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้่านคุณธรรม จริยธรรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มี.ค. 2563 ]86
59 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน ตุลาคม 2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]83
60 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน พฤศจิกายน 2562 [ 20 ก.พ. 2563 ]82
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7