องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศจังหวัดขอความร่วมมือ ชะลอการจัดกิจกรรมทางสังคมและงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากรวมตัวกัน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (1 พฤษาคม 64 ) [ 1 พ.ค. 2564 ]128
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]140
23 มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด)สำหรับพื้นที่ควบคุมของจังหวัดชัยภูมิ (17 เมษายน 64) [ 17 เม.ย. 2564 ]129
24 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ธ.ค.63 [ 7 มี.ค. 2564 ]104
25 ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 26 ก.พ. 2564 ]157
26 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กันยายน2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]101
27 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป [ 9 พ.ย. 2563 ]112
28 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 7 พ.ย. 2563 ]103
29 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 7 พ.ย. 2563 ]94
30 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]92
31 แผนพัฒนาบุคคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 26 ต.ค. 2563 ]104
32 ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 16 ต.ค. 2563 ]96
33 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 15 ต.ค. 2563 ]95
34 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน สิงหาคม 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]92
35 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กรกฎาคม 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]92
36 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]182
37 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]185
38 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป [ 5 ส.ค. 2563 ]94
39 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 4 ส.ค. 2563 ]201
40 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 4 ส.ค. 2563 ]175
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7