องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยน้อย ม.12 [ 29 มี.ค. 2564 ]11
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดป่า ม.12 [ 29 มี.ค. 2564 ]9
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม-บ้านโปร่งมีชัย บ้านสามหลังพัฒนา ม.10 [ 29 มี.ค. 2564 ]7
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนานายระพิณ นวลกิ่ว หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]0
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวัดป่า หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]0
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองกระทุ่ม-บ้านโปร่งมีชัย บ้านสามหลัง พัฒนา หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]0
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายห้วยน้อย หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2564 ]0
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสรอม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจําเดือนมีนาคมเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2564 ]14
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (๑มค.๒๕๖๔-๓๑ มค. ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]11
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (๑พย.๒๕๖๓-๑๓ พย. ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]0
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2563 ]1
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคลากนภายนอกปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2562 ]1
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [ 1 ต.ค. 2562 ]1
 
|1หน้า 2