องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสรอม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (นมปิดภาคเรียน) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสรอม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (นมปิดภาคเรียน) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง

    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสรอม(นม)โรงเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (นมปิดภาคเรียน) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564