องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 26 ก.พ. 2564 ]20
2 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]61
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 14 ส.ค. 2563 ]75
4 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 4 ส.ค. 2563 ]76
5 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ และระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 4 ส.ค. 2563 ]66
6 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) [ 23 ม.ค. 2563 ]112
7 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ [ 14 ม.ค. 2563 ]118
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 7 ม.ค. 2563 ]111
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ [ 7 ม.ค. 2563 ]99
10 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯ [ 16 ธ.ค. 2562 ]125
11 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 ลว.29 ส.ค.62 [ 28 ต.ค. 2562 ]59
12 ประกาศสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2562 ]61
13 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 ลว.19 ส.ค.62 [ 29 ส.ค. 2562 ]63
14 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]58
15 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก [ 8 พ.ค. 2562 ]58
16 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์
[ 28 มี.ค. 2562 ]160
17 ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่างว่าง [ 25 มี.ค. 2562 ]146
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร [ 22 มี.ค. 2562 ]129
19 แผ่นพับเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย การเลี่ยงภัย วาตภัย [ 20 มี.ค. 2562 ]60
20 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง [ 4 มี.ค. 2562 ]137
 
หน้า 1|2|3