องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]17
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]19
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอน [ 10 ก.ย. 2564 ]20
4 ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 4 ส.ค. 2564 ]23
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายวัดป่า บ้านกุดตาลาด หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 ก.ค. 2564 ]28
6 ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.โคกเริงรมย์ ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 1 ก.ค. 2564 ]25
7 ประกาศกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของ อบต.โคกเริงรมย์ [ 1 ก.ค. 2564 ]25
8 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ อบต.โคกเริงรมย์ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 1 ก.ค. 2564 ]23
9 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) [ 1 ก.ค. 2564 ]22
10 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า บ้านกุดตาลาด หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มิ.ย. 2564 ]30
11 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ฯ [ 25 พ.ค. 2564 ]29
12 มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (1 พฤษาคม 64) [ 11 พ.ค. 2564 ]45
13 ประกาศจังหวัดขอความร่วมมือ ชะลอการจัดกิจกรรมทางสังคมและงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากรวมตัวกัน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (1 พฤษาคม 64 ) [ 1 พ.ค. 2564 ]37
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]56
15 มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด)สำหรับพื้นที่ควบคุมของจังหวัดชัยภูมิ (17 เมษายน 64) [ 17 เม.ย. 2564 ]39
16 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ธ.ค.63 [ 7 มี.ค. 2564 ]19
17 ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 26 ก.พ. 2564 ]73
18 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กันยายน2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]21
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป [ 9 พ.ย. 2563 ]29
20 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 7 พ.ย. 2563 ]21
 
หน้า 1|2|3|4|5|6