องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 4 ส.ค. 2564 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กสายวัดป่า บ้านกุดตาลาด หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 9 ก.ค. 2564 ]5
3 ประกาศปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของ อบต.โคกเริงรมย์ ประจำปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ [ 1 ก.ค. 2564 ]3
4 ประกาศกำหนดกอง สำนักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ของ อบต.โคกเริงรมย์ [ 1 ก.ค. 2564 ]1
5 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ อบต.โคกเริงรมย์ ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 1 ก.ค. 2564 ]1
6 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) [ 1 ก.ค. 2564 ]2
7 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า บ้านกุดตาลาด หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มิ.ย. 2564 ]11
8 ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ฯ [ 25 พ.ค. 2564 ]9
9 มาตรการในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (1 พฤษาคม 64) [ 11 พ.ค. 2564 ]18
10 ประกาศจังหวัดขอความร่วมมือ ชะลอการจัดกิจกรรมทางสังคมและงดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากรวมตัวกัน ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (1 พฤษาคม 64 ) [ 1 พ.ค. 2564 ]14
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 26 เม.ย. 2564 ]34
12 มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด)สำหรับพื้นที่ควบคุมของจังหวัดชัยภูมิ (17 เมษายน 64) [ 17 เม.ย. 2564 ]13
13 ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 26 ก.พ. 2564 ]43
14 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน กันยายน2563 [ 11 พ.ย. 2563 ]0
15 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป [ 9 พ.ย. 2563 ]5
16 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 7 พ.ย. 2563 ]2
17 ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ [ 7 พ.ย. 2563 ]1
18 ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]4
19 แผนพัฒนาบุคคลากร พ.ศ.2564-2566 [ 26 ต.ค. 2563 ]20
20 ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 16 ต.ค. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5