องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอน

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอน

    เอกสารประกอบ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบลดำเนินการตามโครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอน
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2564