องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่างว่าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ รับโอน(ย้าย) ตำแหน่างว่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 มี.ค. 2562