องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2564

    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยนอกสถานที่ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.ย. 2564