องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 


แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2560

    รายละเอียดข่าว

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2560