องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 


ประกาศช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ประกาศช่องทางการตอบแบบประเมิน 

    เอกสารประกอบ ประกาศช่องทางการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
ช่องทางการตอบแบบประเมิน
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2561