องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 



ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายนํ้าถนนสายลําคันฉู หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายนํ้าถนนสายลําคันฉู หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายนํ้าถนนสายลําคันฉู หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 เม.ย. 2564