องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับสํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับสํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงานสําหรับสํานักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 มี.ค. 2564