องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน/ศูนย์กู้ชีพ องค์การ บริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน/ศูนย์กู้ชีพ องค์การ บริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน/ศูนย์กู้ชีพ องค์การ บริหารส่วนตําบลโคกเริงรมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564