องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564