องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 แผ่นพับให้ความรู้วิธีเลี่ยงภัย "อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม" [ 4 พ.ค. 2561 ]134
42 แผ่นพับให้ความรู้วิธีการเลียงภัย "วาตภัย" [ 19 มี.ค. 2561 ]111
43 แผ่นพับให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 8 ม.ค. 2561 ]102
44 ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 25 ธ.ค. 2560 ]104
45 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 7 พ.ย. 2560 ]113
46 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.โคกเริงรมย์ ปฏิบัติราชการ [ 6 พ.ย. 2560 ]43
47 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]114
48 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 30 มี.ค. 2560 ]264
49 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 14 ก.พ. 2560 ]108
50 ประกาศช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]117
51 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]114
 
|1|2หน้า 3