องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]21
2 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]21
3 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน มกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]20
4 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ธันวาคม 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]19
5 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน พฤศจิกายน 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]19
6 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]24
7 ประกาศคู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 5 ต.ค. 2563 ]28
8 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เรื่องทั่วไป) [ 5 ต.ค. 2563 ]9
9 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เรื่องจากศูนย์ดำรงธรรม) [ 5 ต.ค. 2563 ]8
10 ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และรับเรื่องการทุจริตคอรับชั่น [ 7 ม.ค. 2563 ]8
11 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน สิงหาคม 2560 [ 4 ก.ย. 2560 ]216
12 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน กรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]209
13 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]144
14 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน พฤษภาคม 2560 [ 1 มิ.ย. 2560 ]133
15 รายงานผลการร้องทุกข์กรณีน้ำเสียจากโรงงานไหลลงพื้นที่การเกษตร [ 23 พ.ค. 2560 ]147
16 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน เมษายน 2560 [ 1 พ.ค. 2560 ]231
17 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน มีนาคม 2560 [ 3 เม.ย. 2560 ]116
18 รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 1 มี.ค. 2560 ]148
19 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]181
20 ประกาศช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]137