องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 


รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน เมษายน 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ เดือน เมษายน 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2560