องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ลว. 12 พ.ค.64 [ 21 พ.ค. 2564 ]9
2 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ลว. 3 ก.พ.64 [ 12 พ.ค. 2564 ]9
3 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ลว. 13 พ.ย.63 [ 3 ก.พ. 2564 ]11
4 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 ลว. 17 ก.ย.63 [ 13 พ.ย. 2563 ]9
5 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 ก.ย.63 [ 17 ก.ย. 2563 ]11
6 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ลว. 10 ส.ค.63 [ 10 ก.ย. 2563 ]10
7 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 ลว.15 พ.ค.63 [ 10 ส.ค. 2563 ]91
8 รายงานการประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2563 ลว.23 มี.ค.63 [ 15 พ.ค. 2563 ]99
9 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2563 ลว.6 ก.พ.63 [ 23 มี.ค. 2563 ]92
10 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2562 ลว.14 พ.ย.62 [ 6 ก.พ. 2563 ]89
11 รายงานการประชุมสภา สมัญวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 ลว.28 ต.ค.62 [ 14 พ.ย. 2562 ]91
12 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2/2562 ลว.29 ส.ค.62 [ 28 ต.ค. 2562 ]88
13 รายงานการประชุมสภา สมัญสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2562 ลว.19 ส.ค.62 [ 29 ส.ค. 2562 ]91
14 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัญที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2562 ลว.13 มิ.ย.62 [ 19 ส.ค. 2562 ]91