องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]6
2 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]1
3 ประกาศงบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]4
4 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]8