องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


กิจกรรมจิตอาสา


วันจันทร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564อำเภอบำเหน็จณรงค์ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณตลาดสดคำปิง หน้าเทศบาลตำบลบ้านเพชร โดยสนับสนุน
รถขนขยะ จำนวน 1 คัน
รถน้ำอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน
พนักงาน จำนวน 20 คน

 

2022-06-24
2022-06-22
2022-06-09
2022-05-26
2022-05-23
2022-03-02
2022-03-01
2022-02-25
2021-12-24
2021-12-01