องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


เปิดทางน้ำบ้านโคกสะอาด หมู่ที่8 ต.โคกเริงรมย์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ


วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลาประมาณ 05.00 น. เกิดมวลน้ำเอ่อล้นถนนทางเข้าบ้านโคกสะอาด สาเหตุเกิดจากมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ จึงได้ทำการเปิดทางน้ำเพื่อให้น้ำระบสยได้คล่องตัว
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-09
2022-05-26
2022-05-23
2022-03-02
2022-03-01
2022-02-25
2021-12-24
2021-12-01