องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธรรณะ


วันที่ 21 และ 24 มิ.ย. 2564 อบต.โคกเริงรมย์จัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-09
2022-05-26
2022-05-23
2022-03-02
2022-03-01
2022-02-25
2021-12-24
2021-12-01