องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ โดยมีกิจกรรม พิธีสงฆ์ ตรวจสุขภาพ พร้อมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

2024-02-16
2024-01-17
2024-01-12
2023-07-27
2023-07-26
2023-07-13
2023-04-18
2023-04-03
2023-02-14
2023-02-10