องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


ถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการถวายภัตตาหารเพล และน้ำปานะเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดเพชรภูมิสุวรรณวราราม ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์

2023-01-17
2023-01-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21