องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


Kick off รณรงค์ในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติด


วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเริงรมย์
อำเภอบำเหน็จณรงค์ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ Kick off รณรงค์ในการเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ทุกตำบลพร้อมกัน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหาร ข้าราชการ กลุ่ม อสม. พนักงาน และประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

2023-01-17
2023-01-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21