องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมทักษะการผูกและจับจีบผ้าประดับ


โครงการฝึกอบรมทักษะการผูกและจับจีบผ้าประดับ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะอาชีพให้กับประชาชนในตำบลโคกเริงรมย์ที่สนใจ ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีและต่อยอดให้เกิดเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต

2023-01-17
2023-01-09
2022-12-05
2022-12-05
2022-10-23
2022-10-21
2022-10-19
2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21