องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดลูกน้ำยุงลายและแมลงนำโรคลัมปีสกิน


วันที่12กรกฎาคม2565

อบต.โคกเริงรมย์โดย นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายก อบต.โคกเริงรมย์ พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพ.สต. อสม.และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดลูกน้ำยุงลายและแมลงนำโรคลัมปีสกิน ณ บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7

2022-09-28
2022-09-26
2022-09-21
2022-09-20
2022-09-16
2022-09-14
2022-09-13
2022-09-06
2022-09-01
2022-08-05