องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ: www.khokroengrom.go.th

 
 
 


กิจกรรมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ


นายจีรัฐติกุล พุ่มขุนทดไชยยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานและประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ณ คลองอีสานเขียว หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งมีชัย ต.โคกเริงรมย์

2022-08-01
2022-07-14
2022-06-24
2022-06-22
2022-06-09
2022-05-26
2022-05-23
2022-03-02
2022-03-01
2022-02-25