องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 เม.ย. 2565 ]30
2 ประกาศงบประจำปี 2564 และรายงานผลการตรวจสอบรายงานตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ [ 4 เม.ย. 2565 ]25
3 ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]22
4 ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ2565 [ 8 ต.ค. 2564 ]23
5 รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม รอบ 6 เดือน ไตรมาส 1-2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]45
6 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 [ 29 มี.ค. 2564 ]40
7 ประกาศงบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ 2563 [ 19 ก.พ. 2564 ]43
8 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]48