องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2563