องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
 


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 2019 ในตลาดนัดชุมชน