องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khokroengrom.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 แผ่นพับให้ความรู้วิธีเลี่ยงภัย "อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม" [ 4 พ.ค. 2561 ]184
102 แผ่นพับให้ความรู้วิธีการเลียงภัย "วาตภัย" [ 19 มี.ค. 2561 ]25
103 แผ่นพับให้ความรู้วิธีการเลียงภัย "วาตภัย" [ 19 มี.ค. 2561 ]170
104 แผ่นพับให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง [ 8 ม.ค. 2561 ]151
105 ประชาสัมพันธ์การสร้างความโปร่งใส่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 25 ธ.ค. 2560 ]151
106 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 7 พ.ย. 2560 ]165
107 ประกาศการมอบอำนาจของนายก อบต. ให้ปลัด อบต.โคกเริงรมย์ ปฏิบัติราชการ [ 6 พ.ย. 2560 ]92
108 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 19 ต.ค. 2560 ]162
109 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 30 มี.ค. 2560 ]330
110 ประกาศกำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเริงรมย์ [ 14 ก.พ. 2560 ]155
111 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]30
112 ประกาศช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]27
113 ประกาศช่องทางในการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]169
114 ประกาศคู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 1 ก.พ. 2560 ]164
115 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือน มีนาคม2563 [ 30 พ.ย. 542 ]26
 
|1|2|3|4|5หน้า 6